Felleskjøpet Agri - Nygård Transport AS

Tlf: 97 76 11 06 - 6777 Stårheim
Gå til innhold
Allsidige transporttjenester
fra Stårheim i Nordfjord
Felleskjøpet Agri
Vi har pr. i dag tre biler som transporterer kraftfor i bulk for Felleskjøpet Agri. Vårt geografiske transportområde er hovedsakelig Sunnfjord, Nordfjord, og Søre Sunnmøre.

SUNT BONDEVETT I 120 ÅR
Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Samvirke som eierform er viktig for norsk landbruk. Dette gir bonden nødvendig trygghet og sikrer gode leveranser av både råvarer, produkter og tjenester.

Fellesskap og vissheten om at selskapet utvikles for bondens beste både på kort og lang sikt, er avgjørende. Felleskjøpet investerer kontinuerlig i utvikling av eget selskap i alt fra medlemsarbeid, optimal infrastruktur for håndtering av fôr og råvarer til fremtidige investeringer til nytte for hele landbruket.NYGÅRDS TRANSPORT AS
Vikabakken 12
Stårheim
6777 Stårheim
Telefon: 977 56 000
Tilbake til innholdet